borderkowa

116 tekstów – auto­rem jest bor­derko­wa.

to co bo­li naj­bar­dziej to jest to cze­go naj­mniej się spodziewa­my i naj­częściej spotykamy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 marca 2011, 13:32

nig­dy nie wal­czyłeś jeżeli się poddałeś. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 marca 2011, 12:24

jeżeli cieka­wość to pier­wszy sto­pień do piekła to ja już w nim siedze. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lutego 2011, 13:50

koń, gdy ma jeźdźca ma cel. tak sa­mo jest z tobą i miłością. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 lutego 2011, 17:27

nie ma rzeczy niemożli­wych - są tyl­ko ta­kie których człowiek wy­konać NIE może. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 lutego 2011, 16:18

praw­dzi­wa niena­wiść jest wte­dy kiedy wo­lisz nie mieć nic i być sa­mot­nym, niż mieć wszys­tko z osobą której nienawidzisz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 stycznia 2011, 19:42

są dwa obłędy - ten z miłości i ten z nienawiści. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 stycznia 2011, 18:45

a god­ność? cieka­we ile miłości już ona zabiła... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 stycznia 2011, 23:19

udzie, gdy­byście nie zaokrągla­li mi­nut mieli­byście więcej cza­su - nie byłoby stra­conych minut. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 listopada 2010, 17:48

Pe­symis­ta pat­rzy na wczo­raj, realis­ta na dziś, op­ty­mis­ta na jutro.
a ja? ja za wczo­raj niena­widze dzi­siej­sze­go dnia a w jut­rzej­szym widze pustke. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2010, 17:19

borderkowa

najpiękniejsze obrazy - to obrazy naszych wspomnień.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

borderkowa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność